وبینار بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه

نسخه مناسب چاپ

با موضوع :

مرجعیت علمی حوزه و دانشگاه 

قم - آذر ماه 1399

تعریف نشده